Tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > văn hoá > Triển vọng Phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương CPC khóa 20: Lý do hoãn, vấn đề cốt lõi và bối cảnh sâu xa

Triển vọng Phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương CPC khóa 20: Lý do hoãn, vấn đề cốt lõi và bối cảnh sâu xa

thời gian:2024-07-10 17:28:28 Nhấp chuột:111 hạng hai

Phiên họp toàn thể lần thứ ba gần đây nhất của Ban Chấp hành Trung ương CPC được tổ chức kể từ khi kết thúc Cách mạng Văn hóa là Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 12 vào năm 1984. Nó được tổ chức vào tháng 10 năm thứ ba sau Đại hội Đảng chỉ kéo dài một ngày. Trước cuộc họp này, có sự khác biệt lớn trong nội bộ ĐCSTQ về đường lối kinh tế. Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các nhà cải cách do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo tin rằng mục tiêu phải cao hơn để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế gấp bốn lần vào năm 2000. của Chen Yun tin rằng mục tiêu quá cao và sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn và bất đồng lớn đến mức vào năm 1981, Quốc hội Nhân dân Toàn quốc đã không thông qua ngân sách hàng năm cũng như không làm rõ các mục tiêu tăng trưởng của Kế hoạch 5 năm lần thứ sáu. Tình hình chính trị cũng hỗn loạn vào tháng 6 năm 1981, Hoa Quốc Phong chính thức từ chức, sau đó Đặng Tiểu Bình được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phải đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào tháng 6 năm 1983, Đặng mới được bầu làm Chủ tịch. Tiểu Bình được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc xác nhận quan điểm của Đặng Tiểu Bình đã hoàn tất.

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.mcclib.com/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.mcclib.com/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền