Tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > văn hoá > Nhà trường và địa phương cùng nhau xây dựng sự gắn kết, hội nhập công nghiệp và giáo dục hướng tới tương lai

Nhà trường và địa phương cùng nhau xây dựng sự gắn kết, hội nhập công nghiệp và giáo dục hướng tới tương lai

thời gian:2024-05-17 17:44:25 Nhấp chuột:167 hạng hai
Global Newswire (globalnewswire.cn):

Trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Nghề Khoa học Chính trị và Luật Bắc Kinh đã tích cực thúc đẩy hợp tác giữa trường học và địa phương và thúc đẩy việc mở rộng các nguồn lực giáo dục chất lượng cao cho các cụm công nghiệp. Với mục đích “liên kết trường học-địa phương, cùng sáng tạo và đôi bên cùng có lợi”, một mô hình hoạt động theo hướng dẫn của chính phủ “, hướng dẫn của ngành, các đơn vị trường học và sự tham gia của doanh nghiệp” và lấy sự hội nhập của ngành công nghiệp, học viện và nghiên cứu làm cốt lõi. Không ngừng tăng cường hợp tác toàn diện với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, thu thập các nguồn lực xã hội có lợi, đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài và trình độ xây dựng chuyên môn của trường đại học, nâng cao năng lực phục vụ xã hội và tỷ lệ đóng góp của trường, đồng thời thúc đẩy phát triển chất lượng cao trên cơ sở đôi bên cùng có lợi giữa nhà trường và địa phương.

Trường tập trung thúc đẩy việc thành lập dự án cơ sở đào tạo thực tế của trường và hợp tác với ủy ban giáo dục huyện và phòng nhân sự và an sinh xã hội huyện để thúc đẩy đào tạo nhân tài một cách tổng hợp , thiết lập nhiều cơ chế hợp tác, tăng cường chia sẻ nguồn lực giáo dục và đạt được &ldquo"Cơ sở đào tạo về kết nối giữa các trường trung cấp và cao đẳng” và&ldquo"Việc thực tập và làm việc của Tòa án Trọng tài” “một cơ thể, hai kết quả”kết quả đáng chú ý.

Trường hợp tác với ủy ban giáo dục huyện để cùng xây dựng cơ sở đào tạo chuyển tiếp từ trung cấp lên cao đẳng nghề. Năm 2023, trường và Đại Hưng sẽ tiến hành trao đổi giảng dạy, thảo luận về kết nối giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề để bàn kế hoạch đào tạo nhân tài. Tập trung vào các vấn đề như yêu cầu về chất lượng chuyên môn của học sinh trung cấp nghề ở các trường cao đẳng nghề, chiều sâu giảng dạy ở các lớp chuyên nghiệp bậc trung cấp, việc đào tạo các môn học liên quan đến nghề cao hơn, chứng nhận kỹ năng nghề của sinh viên, chuyển tiếp lên bậc đại học, tham gia học nghề. các cuộc thi tay nghề, việc làm cho sinh viên và nâng cao trình độ cao đẳng, v.v. Thảo luận và đạt được sự đồng thuận. Hai bên đã đến thăm phòng đào tạo chuyên nghiệp về công nghệ phòng ngừa an ninh và đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ và cùng xây dựng các phòng đào tạo chuyên nghiệp và tài nguyên giảng dạy.

Trường hợp tác với Cục Nhân sự và An sinh xã hội để thúc đẩy thực tập và việc làm tại Tòa án Trọng tài. Phòng Nhân sự và An sinh Xã hội của Quận đã thuê một số sinh viên tốt nghiệp năm 2023 từ trường làm thư ký của Tòa án Trọng tài Tranh chấp Lao động và Nhân sự của Quận. Trong bước tiếp theo, cả hai bên sẽ nhanh chóng điều chỉnh các mục tiêu và kế hoạch đào tạo nhân tài dựa trên nhu cầu việc làm, đồng thời ưu tiên những sinh viên mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Khoa học Chính trị và Luật Bắc Kinh thực tập tại Tòa án Trọng tài Tranh chấp Lao động và Nhân sự quận.

Để tăng cường sự hợp tác giữa trường đại học và Cục Cựu chiến binh quận Đại Hưng trong việc đào tạo nhân tài, chia sẻ nguồn lực và hợp tác xây dựng khuôn viên trường, trường đại học và Quận Đại Hưng đã cùng nhau xây dựng một khuôn viên cơ sở đào tạo. Thông qua lễ ký kết hợp tác nhà trường-doanh nghiệp, trường đã ký "Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Nghề Khoa học Chính trị và Luật Bắc Kinh và Cục Cựu chiến binh Quận Đại Hưng Bắc Kinh" với Cục Cựu chiến binh Quận Đại Hưng và liệt kê "Cựu chiến binh Quận Đại Hưng Bắc Kinh". Cơ sở Giáo dục và Đào tạo". Điều này sẽ cải thiện hơn nữa khả năng tuyển dụng của quân nhân đã nghỉ hưu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Quận Đại Hưng.

Bầu CuaV8 Cục Cựu chiến binh quận Đại Hưng đã tổ chức“Cuộc họp chào mừng những người lính nghỉ hưu mùa thu năm 2023 và Cuộc họp chào mừng trở về nhà”tại trường đại học, với hơn 60 quân nhân đã nghỉ hưu tham gia. Các giáo viên đại học giảng bài đặc biệt về lập kế hoạch nghề nghiệp và giáo dục an ninh quốc gia cho quân nhân đã nghỉ hưu, điều này đã tích lũy được một số lượng đáng kể sinh viên quân sự cho đợt tuyển sinh năm 2024 của trường.

Trường đã thiết lập cơ chế làm việc chung với các phòng ban liên quan của Cục Cựu chiến binh quận Đại Hưng và tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng năm để thảo luận các vấn đề liên quan đến quân nhân đã nghỉ hưu và thông báo kịp thời cho cả hai bên của các chính sách mới nhất. Đồng thời, phát huy lợi thế của địa điểm thí điểm, đánh giá chứng chỉ của trường, đào tạo ngắn hạn cho quân nhân nghỉ hưu có trình độ cao đẳng trở lên và tổ chức thi và thu chứng chỉ X.

Để phát triển hơn nữa các dịch vụ thực hành xã hội cho học sinh tiểu học và trung học, trường đại học và Văn phòng Lớp học Xã hội dành cho Học sinh Tiểu học và Trung học Quận Đại Hưng đã cùng nhau tiến hành các chuyến tham quan thực địa để cung cấp dịch vụ thực hành xã hội các khóa học tài nguyên cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nghiên cứu khả thi.

Năm 2023, trường đã ban hành "Các biện pháp quản lý công tác dịch vụ xã hội của Trường Cao đẳng Nghề Khoa học Chính trị và Luật Bắc Kinh". Theo yêu cầu của "Các biện pháp quản lý lớp học xã hội cho học sinh tiểu học và trung học ở quận Đại Hưng" và kết hợp với giáo viên, địa điểm, quản lý và các điều kiện khác, chúng tôi thiết kế các dịch vụ thực hành xã hội cho học sinh tiểu học và trung học , đồng thời cung cấp cho học sinh tiểu học và trung học những nội dung như tích hợp giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức.

Hợp tác giữa trường học và địa phương là một biện pháp quan trọng và thăm dò hữu ích để thực hiện“sự liên kết của năm tổ chức xã hội” và để khám phá“nền tảng + trường đại học” -Mô hình xây dựng. Năm 2023, trường đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tại trường với Cục Nội vụ của Ủy ban Công tác xã hội của Ủy ban quận Đại Hưng. Sự hợp tác hiệu quả và thực tế giữa nhà trường và địa phương có ý nghĩa quan trọng. Trường đã thành lập một hiệp hội tích hợp ngành-giáo dục” sứ mệnh của&ldquo" hai dịch vụ” và đó cũng là một sự cải tiến. Mấu chốt của trình độ học vấn của trường là tập trung vào các mục tiêu phát triển chất lượng cao của thủ đô và thúc đẩy xây dựng hệ thống dịch vụ công tác xã hội cơ sở, thúc đẩy phát triển chuyên môn các dịch vụ công tác xã hội, và xây dựng sự phát triển bổ sung và tích hợp, cộng sinh và chung của ngành công nghiệp, giới học thuật, nghiên cứu, chính phủ, trường học, cơ quan hành chính và doanh nghiệp.

Trường cao đẳng tiến hành đào tạo liên kết cho Phòng Nhân sự và An sinh Xã hội Quận. Năm 2023, Phòng Nhân sự và An sinh xã hội quận đã tiến hành đào tạo trước khi làm việc cho 35 cộng tác viên phục hồi nông thôn mới được tuyển dụng và mời Trường Cao đẳng Nghề Khoa học Chính trị và Luật Bắc Kinh giảng dạy về các khía cạnh "quản trị và điều hành xã hội cơ sở theo pháp luật". ". Dựa vào nguồn lực giáo viên chất lượng cao của trường, chúng tôi hợp tác thiết kế và sản xuất các video khẩn cấp về hỏa hoạn, đồng thời tổ chức các cơ sở đào tạo kỹ năng nghề tư nhân trong khu vực để phát sóng cho giáo viên và học sinh trước khi lớp học bắt đầu, tạo ra một môi trường giảng dạy an toàn và hài hòa cho học sinh. tổ chức..

Dựa vào lợi thế của nghề luật và nhân dịp Ngày Tuyên truyền pháp luật toàn quốc 12.4, nhà trường triển khai hoạt động “gửi pháp luật đến cộng đồng” nhằm nâng cao chất lượng pháp luật của mọi công dân và phổ biến rộng rãi kiến ​​thức pháp luật.

Trong tương lai, trường sẽ tăng cường hơn nữa việc đồng xây dựng khuôn viên và đất đai, đồng thời phát triển hai cánh hiện có thành xe bốn bánh. Nghĩa là, trên cơ sở đào tạo liên kết và các hoạt động tuần lễ mở, các dịch vụ thông tin, kỹ năng bảo mật sẽ được mở rộng ra cộng đồng. Đi vào cộng đồng và công ty để cung cấp các dịch vụ chu đáo như bảo trì hệ thống máy tính, gỡ lỗi mạng và cáp mạng, đồng thời giảng dạy kiến ​​thức về an toàn cá nhân và phòng thủ, tiến hành trình diễn kỹ năng kiểm soát phòng thủ và cách sử dụng thiết bị an ninh để cải thiện cư dân trong cộng đồng; ' nhận thức về an ninh. Tạo ra một môi trường cộng đồng hài hòa và ổn định.

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, Vườn văn hóa và sinh thái Luling ở huyện Jizhou, thành phố Ji'an, tỉnh Giang Tây tràn ngập những khu rừng đầy màu sắc và người dân đi lang thang khắp nơi và tận hưởng niềm vui sinh thái.

Bầu CuaV8

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, khách du lịch đã đến thăm hoa anh đào mùa đông và ruộng bậc thang gần làng Huangcaoling, thị trấn Xinjie, huyện Yuanyang, châu tự trị Honghe Hani và Yi, tỉnh Vân Nam.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, lễ thu hoạch băng của Lễ hội Du lịch Văn hóa Băng và Tuyết lần thứ 19 ở Quận Barkol, Thành phố Hami, Tân Cương đã được tổ chức tại Hồ Gaojia Hồ Erqu. Buổi lễ chủ yếu thể hiện quá trình khai thác và hạ cánh tảng băng đầu tiên. Các nghi lễ như cờ gió, chúc phước và uống rượu thám hiểm cũng được tổ chức tại lễ khai mạc.

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, tuyết rơi ở thành phố cổ Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Nội thất và ngoại thất của thành phố cổ được bao phủ bởi màu bạc, giống như một bức tranh mực trang nhã. đẹp như một cuộn giấy.

Hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil và hiện được phân phối chủ yếu ở Trung Quốc, Peru, Argentina, Nhật Bản, Zambia cũng như các quốc gia và khu vực khác. Trong số đó, hoa giấy Hải Nam là nổi tiếng nhất.

Vào sáng sớm ngày 23 tháng 11 năm 2023, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, các công nhân đang giăng lưới bảo vệ trên khối đá vách đá của Quốc lộ G348 dọc theo sông Dương Tử ở Huyện Zigui, thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp để ngăn chặn tình trạng đá rơi.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chuyến tàu chở hàng quốc tế kết hợp đường sắt-đường biển đầu tiên ở Đôn Hoàng chở 1.000 tấn amiăng đã khởi hành và được gửi đến Thái Lan thông qua đường sắt kết hợp đường biển vận chuyển qua cảng Thiên Tân Bangkok.

Tại thị trấn Lishi, huyện Định Nam, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, các tuabin gió đứng trên những ngọn đồi nhấp nhô, tôn lên bầu trời xanh, mây trắng, cây xanh và núi xanh và nhìn xa và đầy cảm hứng.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, nhà để xe ba chiều thông minh đầu tiên của Trung Quốc dành cho xe thương mại tại cảng đã được hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm tại Cảng Yên Đài, Cảng Sơn Đông. Nhà để xe có diện tích 13.000 mét vuông và có thể chứa hơn 3.000 xe thương mại. Dung lượng lưu trữ của nó cao hơn ba lần so với kho chứa phẳng và có thể hoàn thành việc kiểm đếm thông minh, điều phối thông minh và vận chuyển thông minh.

Cách đây vài ngày, gần một nghìn mẫu vườn cam trong trang trại sinh thái của Làng Chenxiang, Thị trấn Yaozhuang đã đơm hoa kết trái. Trong những năm gần đây, khu vực địa phương đã dựa vào lợi thế tự nhiên, dựa vào ngành công nghiệp cam quýt, tài nguyên cảnh quan nông thôn và thị trường du lịch dành cho cha mẹ và con cái, đồng thời tích hợp với ngành nghệ thuật ngang và ngành du lịch, đồng thời đã đạt được kết quả đáng kể trong việc tăng thu nhập của nông dân. thu nhập và trau dồi phong tục nông thôn. Nó đã khám phá một con đường mới để chia sẻ thịnh vượng với đặc điểm địa phương.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, nhân viên của một công ty máy móc ở thành phố Cao An, tỉnh Giang Tây gấp rút chế tạo các đầu nối công nghiệp và các sản phẩm khác trong xưởng sản xuất. Vào năm 2022, công ty được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin xếp vào nhóm thứ ba gồm các doanh nghiệp nhỏ khổng lồ có chuyên môn đặc biệt và các tính năng mới. Bộ khớp nối ống khô không nhỏ giọt mới mà công ty phát triển đã lấp đầy khoảng trống trong nước và vươn ra quốc tế. trình độ cao.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại hồ Dianchi (Đất ngập nước Haihong) ở Côn Minh, Vân Nam, một số lượng lớn mòng biển mỏ đỏ đã đến Côn Minh, tạo thêm cảnh quan tuyệt đẹp cho vùng đất này thành phố mùa xuân Côn Minh

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, nhân viên đã kiểm tra và bảo trì thiết bị quang điện. Gần đây, giai đoạn thứ hai của công suất quang điện trên mái nhà của Cảng đường cao tốc Kim Hoa Chuanhua với công suất 2,91MW (MW) đã được kết nối thành công với lưới điện, đánh dấu việc thành lập một hệ thống năng lượng chu trình nhỏ mới "quang điện + lưu trữ năng lượng" cho các doanh nghiệp. cung cấp các điều kiện tốt để giảm chi phí điện và tăng hiệu quả.

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.mcclib.com/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.mcclib.com/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền